22-24 MAJA 2017 | OLSZTYN

OD KRAJOWYCH INNOWACJI
DO MIĘDZYNARODOWEJ EKSPANSJI

ZGŁOŚ SIĘ
X LECIE CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO XXV LECIE SOOIPP

XXVIII Doroczna Konferencja SOOIPP

"Od krajowych innowacji do międzynarodowej ekspansji"

Olsztyn 22 -24 maja 2017

22 maja poniedziałek I dzień
Miejsce: Olsztyn ul. Prawocheńskiego 9, Kampus Kortowo
13.00 - 14.00 Rejestracja i bufet kanapkowy
14.00 - 14.30 Otwarcie Konferencji przywitanie gości
14.30 – 16.00

Otwarcie Konferencji przywitanie gości

Prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski - Prorektor ds. nauki Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Artur Chojecki - Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Dr Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Marzena Mażewska - Prezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce

14.40 – 15.20

Współpraca nauki i biznesu

Pan Marcin Niedzielski - PR Manager ZORTRAX SA „Współpraca biznesu z nauką”

Dr hab. Dariusz Trzmielak, prof. UŁ - „Współpraca nauki z biznesem oczekiwania a rzeczywistość”

15.20 - 16.00 X-lecie i Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie:
 • wystąpienie Elizy Popławskiej-Jodko – Dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie
 • wystąpienia zaproszonych gości
17.30 – 19.30 Walne Zgromadzenie Członków SOOIPP
19.30 lub 20.00 Uroczysta kolacja
23 maja wtorek II dzień
Miejsce: Olsztyn ul. Prawocheńskiego 9, Kampus Kortowo
9.30 – 10.30

Prezentacja wprowadzająca rys historyczny rozwoju OIiP –prof. dr hab. Jacek Guliński
Prezentacja Parków Naukowo-Technologicznych w Olsztynie, Ełku oraz Elbląskiego Parku Technologicznego
Pobierz prezentację

10.30 – 12.00

Wystąpienie: dr Piotr Dardziński, podsekretarz stanu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sesja plenarna

Prowadzący Marek Winkowski, Wrocławski Park Technologiczny

12.00 – 13.00 Lunch
3 sesje równoległe, pomyślane jako działanie ukierunkowane z jednej strony na wymianę informacji, a z drugiej na kreowanie nowych rozwiązań lub rekomendacji.
13.00 – 14.30

Otwieramy firmom drzwi na zagraniczne rynki

sesja anglojęzyczna

Internacjonalizacja firm to jeden z silniej wspieranych kierunków ich działania w Europie. Wiele innowacyjnych firm ze względu na specyfikę swoich produktów musi szybko zacząć funkcjonować na rynkach międzynarodowych.

 • Jak ośrodki mogą wspierać firmy we wchodzeniu na rynki zagraniczne?
 • W jaki sposób może w tym pomóc współpraca między OIiP z różnych krajów?
 • Co oferują polskim firmom inne kraje?
 • Jak przygotować firmy do ekspansji?

W ramach dyskusji przedstawione zostaną przykłady skutecznego wsparcia internacjonalizacji firm w kraju i za granicą.

Moderator: Elżbieta Książek Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego FUAM

Dyskusja panelowa z udziałem:

 • Marek Winkowski – Wice prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego,
 • dr inż. Karl Schmidt - Radca Handlowy Ambasady Austrii.
 • Giordano Dichter, Head of EU BIC Services

Pobierz prezentację

Strategie rozszerzenia ochrony patentowej na rynkach międzynarodowych

Uwarunkowania i zasadność rozszerzania ochrony patentowej na rynkach międzynarodowych są istotne zarówno dla naukowców jak i OI współuczestniczących w tych procesach. Sesja stwarza możliwość wymiany doświadczeń przez uczestników przy pomocy moderatorów prezentujących najważniejsze aspekty procesu.
Umiejętność doboru wybranej strategii ochrony własności intelektualnej do sytuacji i celów biznesowych danego podmiotu (w tym określenie terytorium, na którym własność intelektualna powinna być chroniona)
Prezentacja + dyskusja moderowana

  Moderatorzy: (UWM)
 • Moderator: dr Marek Salamonowicz - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Uczestnicy dyskusji:
 • Dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał – CTT Uniwersytet Jagielloński
 • Eliza Popławska-Jodko – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Dr hab. Dariusz Trzmielak, prof. UŁ – Dyrektor CTT Uniwersytet Łódzki
 • Adam Pawłowski - Kancelaria EUPATENT.PL Sp. z o.o. Polski i Europejski rzecznik patentowy, IEEE Senior Member
 • Piotr Zakrzewski, zastępca dyrektora Urzędu Patentowego

Jak sprzedawać usługi parków i inkubatorów technologicznych?

Niskie umiejętności sprzedaży usług przez parki i inkubatory technologiczne to zdiagnozowana dawno słabość naszych Ośrodków. SOOIPP proponuje wspólny projekt, w którym na podstawie najlepszych wzorów zagranicznych opracowane i przetestowane zostaną zasady budowania i sprzedaży oferty usług, w szczególności dostępu do urządzeń badawczych i laboratoriów pomiarowych.

Sesja będzie też okazją do wymiany dobrych i złych doświadczeń w tym zakresie.

Moderator: Krzysztof Gulda UWRC Sp. z o.o. (spółka Celowa UW)

  Uczestnicy dyskusji (głównie zainteresowani pilotażem projektu):
 • Przedstawiciele parków i inkubatorów
 • Przedstawiciele instytutów PAN
 • Przedstawiciele instytutów badawczych
14.30 - 15.00 Przerwa kawowa
15.00 – 16.15

Monitoring działania i efektywności standardem OI

Wprowadzenie: prezentacja wyników badania firm w polskich parkach i inkubatorach technologicznych (SOOIPP).

Standardy działania ośrodków innowacji w ostatnim czasie to zagadnienia będące coraz bardziej istotnym elementem funkcjonowania Ośrodków.

 • czy systemy akredytacyjne spełniły swoją rolę?
 • Uzyskanie akredytacji to chwyt marketingowy, wyraz specjalizacji czy narzędzie strategii rynkowej OI?

Moderator: dr Aleksander Bąkowski – wiceprezes SOOIPP

  Uczestnicy dyskusji:
 • Przedstawiciel MR (Marta Leśniak – zastępca Dyrektora Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych Ministerstwo Rozwoju)
 • Rafał Stawiarz - ekspert w zakresie ewaluacji
 • Magdalna Kiech - przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego

"10 kroków do dobrej umowy inwestorskiej" – wsparcie klientów OI w relacjach z inwestorami zewnętrznymi.

Inwestor i pomysłodawcy “start-upu” maja w dużej mierze zbieżny interes – jeśli przedsięwzięcie będzie sukcesem, to obie strony na tym zarobią. W negocjacjach inwestor często ma przewagę nad pomysłodawcą, choć umowa inwestycyjna powinna zabezpieczać interesy obu stron. Pomysłodawca natomiast przecenia często wartość swojej idei i potencjału rynkowego, ze względu na brak doświadczenia w szacowaniu ryzyka rynkowego. Sesja pomoże zrozumieć punkt widzenia obu stron i rolę ośrodków innowacji w uzyskaniu równowagi pomiędzy nimi w negocjacjach takich umów.

Moderator: dr hab. Dariusz Trzmielak - Uniwersytet Łódzki

  Uczestnicy dyskusji:
 • Marcin Bielówka – prezes zarządu INNOventure sp. z o.o.
 • Jacek Kotra – Dyrektor Technopark Gliwice

Aspekty komercjalizacji w nowej konstytucji nauki i szkolnictwa wyższego

W MNISW trwają zaawansowane prace nad nową konstytucją nauki i szkolnictwa wyższego tzw. Ustawą 2.0. Inspiracją do jej ostatecznego kształtu mają być trzy propozycje opracowane przez wyłonione w konkursie zespoły.
W jaki sposób odniesiono się w nich do komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych? Czy proponuje się ewolucję czy też radykalne zmiany tej sfery działalności uczelni i jednostek naukowych? Czy środowiska zajmujące się komercjalizacją powinny wyjść z własną propozycją rozwiązań?
SOOIPP chcę dyskusją na konferencji wypełnić tę lukę.

Wystapienie wprowadzające: dr Marcin Kardas, Radca Ministra. Departament Strategii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Uczestnicy dyskusji:
 • Przedstawiciele zespołów opracowujących tzw. projekty środowiskowe
 • Przedstawiciele SOOIPP, PACTT i PSC

16.15 - 16.30 Przerwa kawowa
16.30 – 18.00

Międzynarodowe start-upy technologiczne – wykorzystać szanse

W polskich parkach technologicznych znajduje dobre miejsce do rozwoju coraz więcej firm zakładanych przez obcokrajowców. To pozytywne zjawisko warto rozwijać. Co przyciąga zagranicznych przedsiębiorców? W jakich obszarach należy rozwijać usługi wsparcia aby internacjonalizacja parków miała również odzwierciedlenie w strukturze ich klientów?

Moderator: Anna Tórz - Kierownik Działu Inkubacji i Obsługi Firm Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

  Uczestnicy dyskusji:
 • Robert Barski – współwłaściciel spółki z kapitałem zagranicznym Smart Data Lights Sp z o.o.
 • Michał Gorzelak - Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych
 • Izabela Laskowska, analityk rynku, Agencja Promocji i Internacjonalizacji Przedsiębiorstw Włoskich Ambasady Republiki Włoskiej
 • Ewa Kocińska – Zastępca Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego, członek zarządu FUAM

Mentoring i coaching dla firm. Czy jest efektywny? Jak organizować? Jak wybierać mentorów?

Modne, ale czy faktycznie skuteczne?
W tej sprawie jest wiele rozbieżnych opinii. Okazuje się że organizacja i realizacja tych procesów wcale nie jest łatwa jeśli chce się rzeczywiście osiągnąć planowane rezultaty.

Moderowana dyskusja z prezentacją wprowadzającą to pole do wymiany opinii i doświadczeń dla uczestników konferencji

Moderator: Marzena Mażewska – prezes SOOIPP

  Wprowadzenie:
 • Dr Paweł Głodek - Uniwersytet Łódzki
  Uczestnicy dyskusji:
 • Przedstawiciele ośrodków innowacji i przedsiębiorczości

19.00 Kolacja networkingowa z okazji 25-lecia SOOIPP
Pobierz prezentację
24 maja środa III dzień
Miejsce: Olsztyn ul. Prawocheńskiego 9, Kampus Kortowo
9.30 – 12.00

Instrumenty kreowania postaw pro przedsiębiorczych w środowisku naukowym - dobre praktyki w Akademickiej Przedsiębiorczości.

Nowe kierunki rozwoju gospodarczego mają wpływ również na zmiany zachodzące na uczelniach. Programy edukacyjne są wzbogacane o elementy związane z promowaniem i kreowaniem przedsiębiorczych postaw. Prezentacja programów dydaktyczno—preinkubacyjnych na uczelniach będzie przyczynkiem do dyskusji na temat efektywności tych działań i najbardziej pożądanych kierunkach rozwoju.

Moderatorzy: dr Bogdan Włodarczyk - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  Prezentacje:
 • Jacek Sztolcman – Kierownik Inkubatora, Uniwersytet Warszawski,
 • Ewa Postolska – Akcelerator Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
 • Eliza Popławska-Jodko – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Katarzyna Witkowska - Menedżer Działu Rozwoju, TECHNOPARK POMERANIA Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.

Pragmatyczne innowacje na podstawie TRIZ - od pomysłu do sukcesu rynkowego.

Pragmatyczne innowacje na podstawie współczesnej Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ) to potężna metoda analityczna pozwalająca na stworzenie innowacyjnej strategii przedsiębiorstwa i połączenie jej z modelem biznesowym firmy. Jest to system tworzący nowe wartości poprzez innowacje, a także umożliwiający uzyskanie wysokiego zwrotu z inwestycji w innowacje. Metodyka pragmatycznych innowacji na podstawie współczesnej TRIZ zmienia dotychczasowy paradygmat innowacyjności: nie opiera się ona na szczęściu, inspiracji czy też geniuszu wynalazcy; efektywne tworzenie innowacji odbywa się poprzez postępowanie według usystematyzowanego i racjonalnego algorytmu. Jest to system tworzenia innowacji bazujący na zestawie narzędzi analitycznych i strategicznych, który przenosi wynalazczość na poziom planowania biznesowego, tak jak ma to miejsce w przypadku kontroli kosztów lub jakości.

Prowadzący Dr Sergey Yatsunenko.

12.00 - 12.30 Zakończenie konferencji, krótka prezentacja wniosków
12.30 – 13.00 Bufet kanapkowy

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ